U bent hier

FSC Principes

BELIGNUM gaat voor 10 op 10

1. Bosbeheer dat wetten, internationale verdragen en principes respecteert.

2. Gedocumenteerde eigendoms- en gebruiksrechten van land en bos.

3. Respecteren van de rechten van de inheemse bevolking op hun land, en van hun grondstoffen.

4. Boswerkzaamheden dienen het sociale en economische welzijn van bosarbeiders en locale gemeenschappen te verzekeren.

5. Verzekering van de ecologische en economische produktiviteit van het bos.

6. Vrijwaring van de ecologische functies van het bos.

7. Opstellen en bijhouden van een bosbeheersplan.

8. Regelmatige opvolging en evaluatie van het bosbeheer.

9. Behoud van natuurlijke bossen met bijzondere economische, sociale en/of culturele waarde.

10. Aanplantingen moeten ervoor zorgen dat natuurlijke bossen minder aangetast worden.